top of page

Santos desenvolupa i fabrica mobles de cuina de alta qualitat, resistents, ergonòmics i funcionals, amb un estudiat disseny tant interior com exterior. El principal objectiu de Santos es satisfer les necessitats del treball, emmagatzematge i organització dels usuaris, creant solucions que ofereixin les millors prestacions en el mínim espai. Us invitem a conèixer les principals raons per confiar en nosaltres.

DISSENYS DE CUINA ADAPTATS ALS NOUS ESTILS DE VIDA

La cuina s'ha convertit en un espai on rebre i conviure. La barrera que abans separava les tasques de cuina de la experiència d'estar a casa desapareix, unificant-se el espai i aportant major sensació d'amplitud.

 La cuina adopta, en els moments en el que no està sent utilitzada, formes estètiques pròpies de la sala d'estar, del despatx a casa, etc. Las noves possibilitats per amagar o ensenyar interiors fan que la cuina canvi d'aspecte a conveniència de la funció que compleixi en cada moment.

Les zones on s'agrupen els mobles columna, buscant el terra i el sostre de la sala, es camuflen amb la paret. Els armaris de la zona inferior, ja sigui en forma de illa o a la paret, al sortir directament del terra poden adoptar una forma escultòrica, fent oblidar la seva naturalesa de moble contenidor. 

MILLOR APROFITAMENT DEL ESPAI

La superfície mitja de les vivendes es redueix progressivament, però les necessitats del espai disponible a la cuina augmenten, ja sigui per emmagatzemar, cuina, rebre invitats, etc. 
Hem comprovat que oferir un ús adicional del espai mai resulta excessiu. La nostra experiència i enfocament actiu en aquest aspecte ens permet oferir solucions úniques, intentant obtenir el màxim volum net utilitzable per espai total disponible. Actuem en les tres direccions - profunditat, altura i amplada-, i al mateix temps, en la possibilitat d'estratificar els espais i segmentar els suports en diferents alçades, nivells i separacions. 
En la direcció altura, el calaix sòcol - amb una capacitat pròpia d'una gaveta, permet disposar de fins a quatre nivells d'emmagatzematge a cada mòdul. Tota la alçada i profunditat utilitzable sota el taulell es transforma en volum altament accessible. Inclòs a sota del moble de la pica, es pot comptar amb una gaveta d'altura suficient - a partir de vint i quatre centímetres - per guardar olles o paquets d'aliments. 
Els calaixos sobre guies d'extracció total, amb capacitats de càrrega de fins a setanta quilos, s'ubiquen a la zona més ergonomia per l'usuari, i contenen els elements als que s'ha de recórrer amb major freqüència.
La paret vertical immediatament adjacent al pla de treball disposa de un ventall de utilitats com porta-rotllos, especier, recipient per coberts de fusta, herbes aromàtiques, porta-ganivets etc., que ens permeten disposar del que precisem per a la preparació i la cocció. A la vista i accessibilitat de la mà. 
Mitjançant armaris alts i altells que s'ajusten a la alçada de la sala, podem realitzar vertaderes parets funcionals, que ofereixen també un aspecte estètic. Els armaris columna integren els espais d'emmagatzematge i electrodomèstics, adaptant-se a cada cas a través de diferents alçades i múltiples opcions de distribució interior:
Mòduls porta-frigorífic, porta-forns, porta-provisions, porta-útils de neteja, mòduls persiana, etc.

RESPOSTES A LES NECESSITATS DE CADA USUARI

Un millor us del espai també implica oferir respostes a les necessitats, evidents i latents, de possibles usuaris les demandes dels quals son cada vegada més singulars e individuals.
Els calaixos amb porta-coberts poseeixen una base modular sobre la que es poden integrar diferents utilitats: separacions per coberts, porta-ganivets, porta-espècies, taula per tallar el pa, taules per tallar, espai per a ubicar fins a tres safates de servei. La llista podria completar-se amb un porta-rotllos per paper d'alumini, film de plàstic i paper de forn, infusions o càpsules de cafè, estovalles, draps i els més variats útils de cuina.
A les gavetes es pot guardar la vaixella degudament ordenada, i també olles, bols, paelles, etc. Les caixes de fusta son molt útils per a segmentar a conveniència el interior d'aquests amplis calaixos i mantenir organitzades les ampolles d'oli, vinagre, begudes, etc. Si ens agrada l'ordre, seran les nostres millors aliades.

Santos: Productos
bottom of page